Play Video

ĐỒNG HÀNH CÙNG HTV

TIN TỨC

QUY CHẾ DUYỆT PHIM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Để tiện lợi cho các bạn thí sinh, chương trình giải thưởng phim ngắn HTV năm 2018 công bố những quy chế duyệt các bộ phim ngắn và quảng cáo của các bạn thí sinh dựa trên luật điện ảnh Việt Nam.

Xem Thêm »